Kontaktinfo

Styrelsen för Österby Fiskeriförening består av följande personer:


Ordförande:   Mats Rydåker

Sekreterare:  Per-Gustaf Jernberg

Kassör:           Monika Blomstedt

Ledamöter:     Roy Andersson

                       Bertil Åsberg

                       Anders Karlsson

                       Torkel Gille

                       Magnus Svensk

Suppleanter:   Jan Fondelius

                       Anders Hållén

Valberedning:  Styrelsen

Revisorer:       Anna-Karin Broman

                       Birgitta Blom

 

Copyright @ All Rights Reserved